PRIVACYVERKLARING DURF!

Versie mei 2019

Dit is de privacyverklaring van het platform DURF! en beschrijft hoe zij omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen voor het uitvoeren van de dienstverlening.

DURF! wordt u aangeboden door Cubiss.

DURF! VERZAMEL(T) DE MOED. DURF! deelt verhalen van koplopers in de maatschappelijke sector met als doel om professionals in de maatschappelijke sector te prikkelen en te activeren op het vlak van ondernemerschap, innovatie en vernieuwing.

DURF! is het platform waar visies en voorbeelden van koplopers in de maatschappelijke sector worden gedeeld en wordt mogelijk gemaakt door Cubiss. DURF! prikkelt, vraagt, smaakt en verleidt. Verbindt, deelt en inspireert, durft verder te denken en te gaan en doet dat samen met de doelgroep.

Verwerking van persoonsgegevens

Cubiss verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

De persoonsgegevens die Cubiss verwerkt zijn:

 • naam;
 • organisatie;
 • e-mailadres.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Om onze klanten goed te kunnen bedienen hebben wij gegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • om te informeren over producten, diensten en meet-ups van DURF!
 • om nieuwsbrieven per e-mail te kunnen verzenden;
 • om contact op te kunnen nemen en te reageren op gestelde vragen;
 • het uitvoeren van functioneel beheer op de website;
 • het voeren van de administratie en andere activiteiten van intern beheer;
 • om onze website en dienstverlening te kunnen verbeteren.

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens bij Cubiss zijn:

 • Toestemming: je hebt Cubiss toestemming gegeven om jouw persoonsgegevens te gebruiken;

Wat zijn uw rechten

U hebt het recht uw persoonsgegevens:

 • in te zien
 • te corrigeren
 • te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
 • te beperken
 • te verplaatsen

Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos. We streven ernaar om verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden. Het verzoek dient altijd vergezeld te worden met een wettelijke identiteitsbewijs ter identificatie. Verzoeken kunnen worden verstuurd naar onderstaande adres (zie contactgegevens).

Bewaartermijn

Cubiss zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Aan het einde van de bewaartermijn worden deze gegevens gewist.

Uitwisselen met derden

Cubiss zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Externe partijen die gegevens verwerken doen dit in opdracht van Cubiss.

Cubiss levert geen persoonsgegevens aan derden ter verwerking voor doeleinden van derden.

Cubiss maakt voor de dienstverlening aan haar klanten geen gebruik van persoonsgegevens die door andere partijen zijn aangeleverd.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst en informatie over uw bezoek aan websites bijhouden. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals taal- en locatie-instellingen, worden onthouden. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun website wordt bekeken.

De websites van DURF! (www.wijzijndurf.nl, inclusief haar subdomeinen) maken ook gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Uit oogpunt van privacy informeren wij u hier over de cookies die worden gebruikt.

DURF! gebruikt de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van onze websites, bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden, zoals taalinstelling en inloggegevens.
 • Analytische cookies
  Voor statistische gegevens van onze site gebruiken we Google Analytics en Adobe Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Contactgegevens Cubiss

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of ons privacy beleid, of wil je een beroep doen op wettelijke rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Cubiss

t.a.v. afdeling Privacy

Statenlaan 4

5042RX TILBURG

privacy@cubiss.nl

+31 (0)13 46 56 700