KOPLOPER AAN HET WOORD | Mariça van de Weerd

Geplaatst door Sander Roovers | 20 september 2019 | impact

Geschreven door Mariça van de Weerd

DURF! verzamelt verhalen, visies en voorbeelden van koplopers in de sector. Door deze verhalen te delen geven we richting aan de zoektocht naar innovatie en ondernemerschap in maatschappelijke organisaties. Eén van de koplopers is Mariça van de Weerd, werkzaam bij Biblionet Groningen. In deze blog lees je hoe Mariça tegen innovatie en vernieuwing in de sector aankijkt.

Mariça, hoe omschrijven anderen jou?

Collega’s omschrijven mij als enthousiast, gedreven, eigenwijs, een verbinder, netwerker, toont lef en durf, is ondernemend, staat open voor feedback, ziet altijd kansen, is zakelijk en empathisch, iemand van uitersten en de mooiste wat mij betreft: een top wijf.

Foto gemaakt door Mariska de Groot

Foto gemaakt door Mariska de Groot

Hoe wil je dat anderen jou omschrijven op je laatste werkdag voor je welverdiende pensioen?

‘Ze was me er één’, proost en dan gezamenlijk in polonaise de tent verlaten.

Waarom denk je dat Peter jou getipt heeft als koploper in de sector?

Peter en ik kunnen geweldig samenwerken. Zet ons bij elkaar en we hebben binnen een uur dertig ideeën. Het mooie is dat we allebei de daadkracht hebben om ideeën om te zetten naar concrete acties. Daarbij hebben we veel dezelfde competenties en vullen we elkaar aan. We zetten geregeld samen projecten op, halen commerciële en niet commerciële partners binnen. Peter en ik werken daarbij ook nog eens in een geweldig team dat elkaar versterkt.

Je houdt je intensief en ambitieus bezig met het versterken van taalvaardigheid. Hoe en op welke manier werk je hieraan?

Ik houd mij binnen Biblionet Groningen niet alleen bezig met taalvaardigheid. Eigenlijk houd ik mij bezig met alles op het vlak van participatie, zelfredzaamheid en laaggeletterdheid. Ik zie dat dit ook weer veel raakvlakken heeft met een leven lang leren en bijvoorbeeld programma’s die we op scholen doen. Hot item hierin is bijvoorbeeld de gezinsaanpak en hoger bereik.

Het werken aan taalvaardigheid begint wat mij betreft onder meer bij het versterken van het netwerk. Wij als Biblionet Groningen werken niet alleen aan het verbeteren van taalvaardigheid. Dit doen wij samen met veel partijen. Toen ik in dienst kwam heb ik ervoor gezorgd dat Biblionet Groningen een nadrukkelijkere rol kreeg in de provinciale samenwerking. Daarbij ben ik gaan kijken of dit netwerk uitgebreid kon worden met andere partners los van gemeenten, ROC’s en de Stichting Lezen en Schrijven. Zo zijn partijen als het Leger des Heils aangesloten en is het gelukt om de commissaris van de koning René Paas ambassadeur laaggeletterdheid te maken.

Marica rechts op de foto. Foto gemaakt door Mariska de Groot.

Marica rechts op de foto. Foto gemaakt door Mariska de Groot.

Verder ben ik van mening dat we het versterken van taalvaardigheid en het achter de voordeur komen bij de NT1-er kunnen bereiken samen met professionals die dag in en dag uit met allerlei mensen in aanraking komen of achter de voordeur komen. Dit kan een verscheidenheid aan professionals zijn zoals artsen, maatschappelijk werkers, medewerkers van een incassobureau en apothekers. Vanuit Biblionet Groningen zet ik onder andere daarop in.

Dit doen we ook met de ontwikkelde Virtual Reality Tool voor professionals genaamd Blic. Peter en ik hebben samen met heel veel professionals en laaggeletterden gesproken. Dit is wat mij betreft bij alles wat je doet een voorwaarde. Samen met de doelgroep. Je kunt iets ontwikkelen, maar het heeft geen impact als dit niet wordt gedragen door de groep voor wie je het eigenlijk doet. De VR Tool brengt de professional in de wereld van de laaggeletterde en daarna komt de professional in zijn eigen wereld terecht. Wat blijkt: de professional ervaart handelingsverlegenheid en maakt laagtaalvaardigheid niet bespreekbaar met alle gevolgen van dien. De knoop in de maag die ervaren wordt willen we met de VR Tool bespreekbaar maken als onderdeel van een training waardoor je over de knoop in je maag heen kan stappen. Het is dus geen klassieke training gespreksvaardigheden. De training ontwikkel ik samen met een psycholoog, adviseur laaggeletterdheid bij een ROC en het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland. Vanuit verschillende zienswijzen en expertise kun je gezamenlijk het beste product ontwikkelen.

Verder heb ik samen met Digisterker een werkgeversaanpak bedacht waarbij we het product van Digisterker verkopen aan bedrijven/instellingen zoals de Mesdagkliniek, kraamzorgorganisatie of een fabriek. Het doel is om professionals (digi)taalvaardig te maken waardoor zij achter de voordeur of in hun instelling ook echt het verschil kunnen maken. Dit doen wij met trainers die in dienst zijn bij Biblionet en getraind zijn door Digisterker. Je ziet ook dat doorverwijzing naar de bibliotheek vanuit bedrijven makkelijker gaat, omdat zij het aanbod goed kennen.

Soms komen er subsidies voorbij waar je op kunt intekenen en bedenk ik een project die bijdraagt aan het verhogen van zelfredzaamheid. Ook dit soort bedenksels bespreek ik met de doelgroep en pas het desnoods aan. Voorbeeld hiervan is dat Groningen mensen uit beschermd wonen wil laten uitstromen naar de wijk. Het project heet Welkom in de buurt. Gevraagd werd om ideeën om deze mensen zich welkom te laten voelen in de buurt. Ik heb toen een project ingediend om deze mensen te laten samenkomen in de bibliotheek om hen digitaal vaardig te maken. Niet door een vrijwilliger van de bibliotheek, maar door mensen uit beschermd wonen zelf, die wij dan weer hebben opgeleid om trainingen als Klik enTik en Digisterker te kunnen geven. Zij bereiken zelf een grote groep mensen, doordat zij feitelijk ervaringsdeskundige zijn. In al dit soort projecten werken we altijd samen, we doen het nooit alleen. Dit kan zijn met grotere commerciële partijen, alsmede organisaties op het sociaal maatschappelijk vlak. Leuk projecten toch?! Ik krijg er energie van in ieder geval!

Foto gemaakt door Pjotr Wiese.

Foto gemaakt door Pjotr Wiese.

Hoe krijg je collega’s en partners in beweging om aan de ambities van Biblionet Groningen te werken?

Mijn collega’s zijn altijd te porren voor van alles en nog wat. Dit maakt dat met veel enthousiasme en een goed verhaal iedereen altijd wel in beweging komt. Plus dat collega’s zoveel passie voor hun vak hebben dat er weinig voor nodig is. Bovendien werken wij in Groningen zo dat input lokaal, provinciaal en landelijk terecht komt en visa versa. Dit maakt lokale netwerken en het provinciale netwerk sterk.

Op welke manier draag jij bij aan innovatie en vernieuwing binnen Biblionet Groningen?

Door steeds jezelf toe te staan om buiten alle gebaande paden te denken, samen of soms even alleen. Eigenwijs zijn helpt ook en gewoon doen ook! Soms moet je wel even strategisch denken of het handig is, en past in waar we naar toe willen, maar daarna is het ook gaan! Het hoofd staat nooit stil, overal waar je komt zijn wel kansen of ideeën. Samen met anderen worden ideeën weer mooier.

Op welke manier draag jij bij aan het vernieuwen van de sector in zijn algemeenheid?

Ik denk dat we bij Biblionet Groningen best ver zijn in het sociaal ondernemerschap. Ja we zijn een sociaal maatschappelijke organisatie en commercie is geen vies woord. Het vormgeven van sociaal ondernemerschap vanuit de POI staat hoog op de agenda.

Ook vind ik dat de bibliotheek nog meer positie kan innemen in een deel van het sociaal domein met name als het gaat over participatie en zelfredzaamheid. Ja we zijn gekanteld naar een sociaal maatschappelijke educatieve plek en dit krijgt steeds meer vorm. Echter we kunnen nog meer positie innemen als wat ik noem een ‘nulde lijn’ voorziening. Het informatiepunt biedt hier een kans voor, omdat het een mooi middel is om positie in te nemen. Maar het middel dient niet het doel. Het doel is dat we per gemeente een mooi netwerk ontwikkelen, een duidelijke ‘zorgstructuur’ hebben, goede doorverwijzing over en weer en het versterken van elkaars rollen en positie samen met andere organisatie binnen een gemeente. De bibliotheek is geen hulpverlenende instantie, maar kan wel bijdragen aan het verhogen van participatie, zelfredzaamheid en de persoonlijke ontwikkeling waardoor de druk in theorie zou kunnen verminderen op bijvoorbeeld een sociaal team. Dit vraagt wel wat en ik draag hier mijn steentje aan bij.

Welk concept, idee, product of dienst binnen de sector had je graag bedacht? En sector overstijgend?

Ik ben nu bezig met een idee ten aanzien van drones. Ik had het hele principe van een drone natuurlijk graag zelf bedacht. Maar nu dit er al is kun je daar leuk op door associëren. Zeker als het gaat over participatie in een landelijk gebied zoals Groningen. Ik vind betekeniseconomie ook nog een heel interessante, zeker sectoroverstijgend en vanuit onze wettelijke taak in het kader van het verstrekken van informatie en kennis. Daarbij vind ik projecten interessant in het kader van bijvoorbeeld kinderarmoede. Gemeente het Westerkwartier in Groningen heeft hier een project voor bedacht. De overheid daar trekt zich terug en laat instanties zelf uitmaken welke regeling zij treffen met gezinnen die leven in armoede. Hierdoor verlaag je allerlei kosten die terugvloeien naar gezinnen. Andere partijen in dit project kunnen een rol innemen bijvoorbeeld als leverancier, hiermee geef je dan aan dat je wat te bieden hebt zonder daar iets voor terug te verwachten. Geld gaat daarmee direct naar gezinnen en blijft niet aan de strijkstok van bureaucratie hangen. Fantastisch vind ik dat. Als Biblionet Groningen participeren we in dit project.

Het huidige thema van DURF! is ‘Impact’. Welke associatie roept de term ‘Impact’ bij jou op?

Impact kun je bekijken vanuit verschillende perspectieven. Ik denk dan met name aan sociale impact. Als ik het bekijk vanuit impact hebben als organisatie, dan ben je de organisatie die samen met haar partners en klanten projecten, producten en ideeën ontwikkelt. Immers zijn je klanten ook diegene voor wie je er bent; je wil betekenis toevoegen. Als ik het meer bekijk vanuit het individu of als professional dan heb je impact als je open staat voor anderen, oprecht nieuwsgierig bent, vragen stelt, luistert, samenwerkt, integer bent en je elke dag voorneemt om er ook voor een ander te zijn. 

Op welke fronten of manieren mogen we meer lef, durf en moed laten zien in de sector?

Op ondernemerschap, door gewoon te doen. Laat je creativiteit de vrije loop, denk in kansen en mogelijkheden zonder grenzen, die komen later wel. En in het bredere sociale domein kunnen we positie innemen als ‘nulde lijn zorg’. Durf en lef zit ‘m er dan in om samen met welzijnsorganisaties, startups en innovatieve organisaties te kijken waar je elkaar kunt versterken in plaats van in termen van concurrentie te denken.

Aan welke koploper wil je het stokje doorgeven?

Bjorn Franke. Bjorn is een genie op het gebied van Webcare, dit helpt onze organisatie enorm in de positionering. Daarbij is Bjorn een bijzondere doorzetter en heeft hij een passie voor schrijven.

Plaats een reactie

Verplichte velden