KOPLOPER AAN HET WOORD | ROBIN VERLEISDONK

Geplaatst door Sander Roovers | 24 juni 2019 | Buiten spelen

Geschreven door Robin Verleisdonk

DURF! verzamelt verhalen, visies en voorbeelden van koplopers in de sector. Door deze verhalen te delen geven we richting aan de zoektocht naar innovatie en ondernemerschap in maatschappelijke organisaties. Eén van de koplopers is Robin Verleisdonk, lid van Expeditie Anton, het innovatieteam van de Bibliotheek Eindhoven en benoemd tot nieuwe directeur van bibliotheek Helmond-Peel per 1 september 2019. In deze blog lees hoe Robin tegen innovatie en vernieuwing in de sector aankijkt.

Robin, hoe omschrijven anderen jou?

Robin Verleisdonk

Robin Verleisdonk

Ik heb deze vraag maar direct even voorgelegd aan één van mijn directe collega’s. Hier kwam het volgende beeld uit naar voren: “Een energieke, oprechte, maatschappelijk betrokken, slimme en ambitieuze jonge man. Het is er zo één waarvan je denkt ‘Die moet ik in de gaten houden!’. Daarbij is Robin ook collegiaal, zeer sociaal en geïnteresseerd. Met Robin kun je een zeer inhoudelijk kopje koffie drinken, maar ook zeker een gezellig biertje!”

Hoe wil je dat anderen jou omschrijven op je laatste werkdag voor je welverdiende pensioen?

Dan hoop ik dat mensen mij herinneren als een gepassioneerde, betrokken en op samenwerkingsgerichte persoonlijkheid met een groot maatschappelijk hart, die niet altijd genoeg zal nemen met de status-quo.

Hoe draag je met Expeditie Anton bij aan het innoverend vermogen van de Bibliotheek Eindhoven?

Dit doen we door voortdurend onderzoek te doen naar de behoeften van onze (potentiële) gebruikers en naar trends die binnen onze sector, maar vooral daarbuiten, gaande zijn. Op basis van de pijnen die we constateren ontwikkelen we nieuwe producten en diensten, altijd met het verbeteren van onze dienstverlening in het achterhoofd. Daarnaast proberen we onze organisatie ook kennis te laten maken met deze gebruikersgerichte aanpak, ook wel Design Thinking genoemd. Dat kost tijd, maar ik geloof erin dat een andere mindset ons als bibliotheeksector verder kan brengen. Minder naar binnen kijken, een wijdere blik naar buiten, naar hen waarvoor wij op aarde zijn. Meer informatie over de werkzaamheden van Expeditie Anton vind je hier.

 

 

Waar ben je het meest trots op wat je gerealiseerd hebt met Expeditie Anton?

We zijn in de bijna drie jaar dat we als team bestaan een invloedrijke speler in Bibliotheekland geworden. Als relatief kleine bibliotheek lopen we toch voorop als het gaat om innovatie. Het management heeft het lef getoond om in moeilijke tijden toch te kiezen voor een team dat zich volledig richt op innovatie en dienst- en productontwikkeling. We worden gezien, gewaardeerd en gehoord in de sector. Zo hebben we inmiddels een samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek op het vlak van data-gedreven dienstverlening. We zijn met elkaar aan het experimenteren met gepersonaliseerde dienstverlening op basis van landelijke uitleendata, afkomstig uit het DataWareHouse. Tot op heden deden we nog niets met onze grote hoeveelheden gebruikersdata, een gemiste kans, gelukkig zetten we daar nu stappen in.

Wat is compleet mislukt? En wat heb je daarvan geleerd?

Ons eerste concept – Verse Leeswaren– een bezorg-box met drie kersverse boektitels, uitgekozen op basis van een thema, bleek minder goed aan te slaan dan verwacht. Het concept was gebaseerd op Hello Fresh. Het bleek voor veel mensen een drempel dat ze niet wisten welke boeken er in de box zaten en de gebruikers bleken niet afkomstig te zijn uit de doelgroep van jonge ouders, maar juist uit de oudere doelgroep, waarvoor de bibliotheek te ver weg bleek. En door het ophalen en brengen van boeken was opschalen erg problematisch, vooral kostentechnisch en logistiek gaf dit veel uitdagingen. Veel leermomenten die ons veel inzichten hebben opgeleverd. Het is belangrijk dat je van je mislukkingen leert en er in de toekomst je voordeel mee doet. Wel zie ik voor dit unieke bezorg-concept nog veel mogelijkheden op landelijke schaal, gecombineerd met een landelijke logistieke bibliotheekdienst, een leesmap maar dan anno 2019.

BIBL_BOOKBOX_ADVERTENTIE_WEB

 

Hoe ontwikkel jij jouw talenten en hoe zorg je dat jouw kennis up to date blijft?

Door naar buiten te gaan, veel mensen uit verschillende gremia te spreken, door trainingen te blijven volgen en uit mijn comfortzone te stappen. Met een frisse en leergierige mindset leer je iedere dag.

Per 1 september word je de nieuwe directeur van bibliotheek Helmond-Peel. Hoe ga je richting geven aan de zoektocht naar innovatie en vernieuwing binnen Helmond-Peel?

Er is de afgelopen tijd op dat vlak al veel werk verzet. Zo is er onderzoek gedaan naar hoe de bibliotheek-organisatie zich verhoudt tot de regio. Dit heeft geleid tot een nieuwe beleidsvisie met een aantal aanknopingspunten voor het creëren van een bibliotheek met maatschappelijke impact op het vlak van zaken die ertoe doen in Helmond en omgeving. Denk hierbij aan thema’s als arbeidsparticipatie en positieve gezondheid. Ik heb erg veel zin om deze opgaven op te pakken, samen met de stad, met belangrijke partners, met de bibliotheekorganisatie en bovenal voor de mensen waarvoor we het doen. Na mijn aantreden ga ik eerst maar eens uitgebreid kennismaken met mijn collega’s en met de vele mensen in de stad die we nodig hebben om onze doelstellingen te bereiken. Het zal een tijd worden van goed luisteren en veel vragen stellen. 

Welke lessen en inzichten vanuit Expeditie Anton neem je hierin mee?

Dat het te allen tijde belangrijk is om te checken of de mensen waarvoor we werken ook wel daadwerkelijk op het beleid dat we voeren zitten te wachten. Daarnaast heb ik inmiddels aardig wat ervaring opgedaan in het toepassen van innovatie binnen een bibliotheekorganisatie en het aanbieden van trainingen op het gebied van Design Thinking; kennis en ervaring die goed van pas zullen komen bij het creëren van een toekomstbestendige bibliotheekorganisatie die wordt gewaardeerd in Helmond en de overige Peelgemeenten. 

Hoe ga je collega’s en partners in beweging krijgen om de ambities van Helmond-Peel te realiseren?

Ik geloof in de passie voor onze sector en het goede (maatschappelijke) werk dat we doen. Als medewerkers moeten we die passie inzetten om ook partners enthousiast te krijgen voor de visie en doelstellingen van de Bibliotheek Helmond-Peel. Vanuit een gezamenlijke passie ergens aan werken, daar krijg je energie van en mijn ervaring leert dat wanneer we weten waarom en waarvoor we het doen, iedereen bereid is om dat stapje extra te zetten.

Op welke manier draag jij bij aan het vernieuwen van de sector in zijn algemeenheid?

We dagen de sector op vele fronten uit, we proberen op vele fronten voortdurend te bevragen waarom we dingen doen zoals we ze doen. Sinds enige tijd is er veel aandacht voor Expeditie Anton en onze manier van werken. Zo hebben we ook een bijdrage geleverd aan de Nederlandse vertaling van de Design Thinking Toolkit for Libraries. We proberen deze mindset verder te brengen binnen onze sector, zo bieden we ook al enige tijd trainingen aan voor medewerkers van bibliotheken. Zo organiseren we bijvoorbeeld op 21, 22 en 23 augustus 2019 een Driedaagse Design Thinking Bootcamp, inschrijven kan nog.

Bron: kb.nl

Bron: kb.nl

Welk concept, idee, product of dienst binnen de sector had je graag bedacht? En sector overstijgend?

Ik vind zelf StudyShare een ontzettend gave dienst, heel simpel, maar het sluit zo ontzettend goed aan bij de trends van de huidige tijd en de behoefte van mensen aan rust en concentratie in een tijd van informatie-overload en voortdurende afleiding. Ik heb deze dienst dan ook samen met een enthousiaste collega in Eindhoven binnen onze dienstverlening geïmplementeerd.

Wie zie jij binnen de sector als koploper bij uitstek? Waarom? En sector overstijgend?

Er gebeuren heel veel goede dingen in onze sector. Ik haal de meeste energie uit de ontmoetingen met mensen die onze sector op een frisse en dwarse manier benaderen. Zo werk ik altijd met veel plezier samen met Ronald Capelle van Bibliotheek AanZet en de mannen van het Digital Lab in Almere, waar inmiddels Daniël Wortel de kar trekt. Beiden zijn voorvechters van een digitale bibliotheek die past bij de huidige tijd, die qua gebruiksgemak overeenkomt met andere grote digitale diensten zoals KoboPlus, Spotify en Netflix. Willen we op het digitale vlak mee blijven doen, dan zullen we snel werk moeten maken van een beter online aanbod, met een gebruiksvriendelijke interface. Op dit moment hobbelen we op dit front echt ver achter de rest aan. Zowel de Bibliotheek AanZet als Almere wachten niet de landelijke ontwikkelingen af en nemen  juist op het digitale vlak het heft in eigen hand door zelf digitale producten en diensten te ontwikkelen.

Sector overstijgend kijk ik met veel bewondering naar Lightyear, gevestigd in Helmond. Als zij met deze auto op zonnepanelen een doorbraak kunnen creëren, dan kan Tesla inpakken! Dat is in mijn ogen echt een mooi voorbeeld van innovatie; deze oplossing gaat verder dan alleen de transitie naar een elektrische auto, hiermee ga je direct over op duurzame energie.

Het huidige thema van DURF! is ‘Buiten spelen’. Welke associatie roept de term ‘buiten spelen’ in werkcontext bij jou op?

Je niet alleen maar op kantoor of in de bibliotheek begeven, maar juist ook naar buiten gaan, trends uit andere sectoren ophalen. Mensen spreken waarmee je vooraf mogelijk geen match hebt, maar waar uiteindelijk een verrassende potentiële samenwerking of partnerschap uit voorkomt.

Op welke fronten of manieren mogen we meer lef, durf en moed laten zien in de sector?

We mogen meer trots uitdragen, meer laten zien dat bibliotheken meer zijn dan boeken alleen. Dat we van grote maatschappelijke waarde zijn. Voor het kind dat voor het eerst met taal in aanraking komt, maar ook voor de vluchteling die de Nederlandse taal graag wil leren door met anderen de taal te spreken.

Aan welke koploper wil je het stokje doorgeven? 

Ronald Capelle, hij is een warm pleitbezorger van een gebruiksvriendelijke digitale bibliotheek, een doorzetter, met een eigen koers!

Plaats een reactie

Verplichte velden