Koploper aan het woord | Paul Adels

Geplaatst door Sander Roovers | 21 mei 2019 | Arbeidsvitaminen

Geschreven door Paul Adels

DURF! verzamelt verhalen, visies en voorbeelden van koplopers in de sector. Door deze verhalen te delen geven we richting aan de zoektocht naar innovatie en ondernemerschap in maatschappelijke organisaties. Eén van de koplopers is Paul Adels, sinds 1 april 2019 de nieuwe directeur-bestuurder van Bibliotheek Theek 5. In deze blog lees hoe Paul tegen innovatie en vernieuwing in de sector aankijkt.

PaulAdels_1

Paul Adels

Paul, hoe omschrijven anderen jou?

Wat ik vaak terugkrijg van mensen in mijn omgeving is dat ik een grondhouding heb van “Ik ben okay, jij bent okay”. En dat vind ik eigenlijk wel een mooi compliment.

Hoe wil je dat anderen jou omschrijven op je laatste werkdag voor je welverdiende pensioen?

Een heel belangrijke persoonlijke drijfveer van mij is leren en ontwikkelen. In die termen zou ik dan ook graag omschreven en herinnerd willen worden als ik met pensioen ga. Iets in de trant van: “Mede dankzij Paul hebben we leren zien welke potentie er in ons zat en streefden we er continu naar om het beste uit onszelf te halen. Als team en als individu.”

Sinds 1 april jl. ben je de nieuwe directeur-bestuurder van Theek 5. Hoe ga je richting geven aan de zoektocht naar innovatie en vernieuwing binnen Theek 5?

Eén van de mooie aspecten van Theek 5 is dat innovatie echt in het dna van de organisatie zit. Het is een club doeners, met veel ambitie en veel ideeën. Tegelijkertijd hebben we er last van dat we nogal eens te veel hooi op onze vork nemen, de lat te hoog leggen. Naar de toekomst toe zie ik mijn rol vooral om die ambitie en innovatiedrang zo goed mogelijk te richten op het realiseren van scherp geformuleerde doelen. En dus ook keuzes maken om niet alle kansen die voorbij komen op te pakken.

 

Innovatie is eerder een middel dan een doel. Toch? Waar mogen innovatie en vernieuwing aan bijdragen binnen Theek 5? Wat is de stip op de horizon?

De stip op de horizon is dat we met elke inwoner uit ons werkgebied een relatie hebben en voor hem/haar relevant zijn. Wij kennen onze inwoners en onze inwoners praten over ons als ‘míjn Theek 5’. Dat vraagt om een sterke externe focus, community-building, producten en diensten die ontwikkeld worden in samenwerking met partners en een stevige inzet op marketing en communicatie. Theek 5 is een organisatie die al sterke lokale verbindingen heeft met haar omgeving. Daar gaan we verder op doorbouwen.

Hoe krijg je collega’s en partners in beweging om de ambities van Theek 5 te realiseren?

Ik ga altijd uit van een positieve grondhouding van mensen. Iedereen die bij een bibliotheek werkt, wil bijdragen om daar iets moois van te maken. Ik zie het vooral als mijn taak om goede ideeën en positieve energie op te sporen en te versterken. De juiste mensen met elkaar verbinden. En daar wat ‘water en pokon’ bij gieten, zodat ze verder tot groei en bloei kunnen komen. Positiviteit is besmettelijk.

“Ik zie het vooral als mijn taak om goede ideeën en positieve energie op te sporen en te versterken.”

Theek 5 als broedplaats voor kennis en talent. Hoe ontwikkel jij jouw talenten en hoe zorg je dat jouw kennis up to date blijft?

Mijn hersenen hebben veel ‘leerbrandstof’ nodig en ik zoek graag allerlei klussen en uitdagingen op waaraan ik iets kan bijdragen én zelf van kan leren. Zo probeer ik elke week een dagdeel vrij te houden om dingen te doen die mij inspireren. Bijvoorbeeld om op bezoek te gaan bij een relatie in een interessante organisatie of het volgen van een lezing over een specifiek thema. Ook leuk: een aantal collega’s zijn een programma aan het voorbereiden om aan de slag te gaan met design thinking, in navolging van een aantal andere bibliotheekorganisaties. Daar kan ik echt naar uit kijken.

Op welke manier draag jij bij aan het vernieuwen van de sector in zijn algemeenheid?

Ik probeer vooral een constructief-kritische houding aan te nemen en op die manier vragen te stellen bij hetgeen we doen. En ja, ik ben en blijf een Rotterdammer, dus ik noem de dingen wel bij hun naam. Ik kan moeilijk mijn mond houden… Dat komt niet voort uit de overtuiging dat ik het beter weet, maar vooral dat ik altijd op zoek ben naar hoe het beter kán. Ik kom het beste tot m’n recht als ik me uitgenodigd voel om de gevestigde orde uit te dagen én als anderen op hun beurt mij ook uitdagen. Daar worden we allemaal beter van.

Welk concept, idee, product of dienst binnen de sector had je graag bedacht? En sectoroverstijgend?

Kijkend naar de OB-sector dan word ik blij van proposities en labels die we met elkaar landelijk sterk hebben gemaakt en die het fundament onder het openbare bibliotheekwerk vormen: ‘de Bibliotheek op school’ en ‘Boekstart’. Ik hoop heel erg dat het ons in de nabije toekomst lukt om vergelijkbare sterke labels te ontwikkelen binnen het digitale domein.

Sectoroverstijgend? Ik vind het erg interessant om te zien dat er steeds meer particuliere initiatieven worden genomen voor het organiseren van collectieve zaken. Denk aan verzekeringen, zonnepanelenvelden etc. Ik heb veel bewondering voor mensen die op die manier maatschappelijk ondernemen en de kracht van de collectiviteit weten te organiseren, zonder dat de overheid of de multinationals daar aan te pas komen.

Wie zie jij binnen de sector als koploper bij uitstek? Waarom? En sectoroverstijgend?

Ik zie binnen de sector, gelukkig, veel innovaties en innovators. Als ik er één noem, vergeet ik een ander. Verschillende organisaties kiezen ook verschillende domeinen om op te innoveren. Er is wat mij betreft dan ook niet echt één koploper bij uitstek. Ik vind het nieuwe ‘future lab’ van de collega’s in Midden-Brabant bijvoorbeeld heel inspirerend. Zij betrekken onderwijs en wetenschap bij het lab om ‘big data’ relevant te maken voor de samenleving. En ik vind het ook heel knap hoe de collega’s van Biblionet Groningen met een heel scherpe focus en koers de organisatie eenvoudig en efficiënt hebben gemaakt.

En als je me vraagt wie ik sectoroverstijgend als koploper beschouw, dan denk ik gelijk aan iemand als Daan Roosegaarde. Heel vernieuwend, altijd multidisciplinair en relevant voor de samenleving.

Het huidige thema van DURF! is ‘Arbeidsvitaminen’. Welke associatie roept de term ‘arbeidsvitaminen’ op?

Mijn eerste associatie is het radioprogramma waarin alleen maar ‘golden oldies’ worden gedraaid. Iets wat bijdraagt aan je (arbeids)vitaliteit. Sorry, ik krijg er niet echt een hoogdravend beeld bij.

Wat is een passender mantra: Vragen om toestemming? Of vragen om vergiffenis?

Geen van beide wat mij betreft. Ik zou zeggen: wees ondernemend, verantwoordelijk en aanspreekbaar. Beoordeel vooral zelf wanneer de situatie zich ervoor leent om een beetje buiten de lijntjes te kleuren en wanneer niet.

Op welke fronten of manieren mogen we meer lef, durf en moed laten zien in de sector?

We zouden strijdbaarder mogen zijn, ons niet zo snel neerleggen bij de huidige situatie, bij het huidige systeem. Zie je verbeterkansen? Daag de gevestigde orde dan uit en probeer het systeem van binnenuit te veranderen. En natuurlijk zal die poging niet altijd succesvol zijn, maar dan heb je het in elk geval geprobeerd. En wie weet wat het je wél oplevert.

Aan welke koploper wil je het stokje doorgeven? 

Ik ben natuurlijk al veel te oud voor deze rubriek. Daarom geef ik het stokje door aan een echte jonge hond: Robin Verleisdonk van ‘Expeditie Anton’ van Bibliotheek Eindhoven. De visie van Robin lees je snel op DURF!.

 

Plaats een reactie

Verplichte velden