HKU Innovator Anne strijdt voor het verkorten van de innerlijke wachttijd

Geplaatst door Sander Roovers | 5 april 2017 | Aandacht

Geschreven door Anne van Turnhout

Sinds 1 september 2016 studeert meemaker Maurice van Dinther aan de HKU. Hier volgt hij de Masteropleiding ‘Crossover Creativity’ die uitgaat van de volgende filosofie: zodra techniek, creativiteit en economie samenkomen is er daadwerkelijk sociale en maatschappelijke innovatie mogelijk. DURF! geeft graag en gedreven richting aan de zoektocht naar innovatie en ondernemerschap en daarom zijn wij erg benieuwd naar deze zogenoemde HKU Innovators. Meemaker Maurice stelt zodoende iedere twee weken een medestudent aan jou voor! Ditmaal de beurt aan Anne.

Naam: Anne van Turnhout

Leeftijd: 26

Achtergrond en fascinatie

De start van deze master opleiding Crossover Creativity was voor mij op zijn zachtst uitgedrukt; onwennig. Mijn levenslange fascinatie voor detentie was verdwenen nadat ik mijn HBO afstudeerproject ‘Digitaal bezoek in detentie’ had afgerond binnen de Penitentiaire Inrichting Vught. Wat mij in mijn afstudeerproject aansprak, was achteraf gezien niet de penitentiaire inrichting of de gedetineerden, maar het  grote maatschappelijke belang.

Project binnen de Master Crossover Creativity: ‘Koester de wachttijd’

Mijn project binnen de Master Crossover Creativity heet ‘’Koester de wachttijd’. Voor dit project maak ik een nieuwe verbinding vanuit de creatieve sector naar verschillende sectoren waar de wachttijden negatief worden ervaren. Met als doel: het ontwikkelen van een passende oplossing voor lange wachttijden. Het unieke aan het project ‘Koester de wachttijd’ is dat ik het probleem niet vanuit sectoraal oogpunt benader, maar vanuit de filosofie:

‘’De tijd heeft twee gezichten, bij deze twee gezichten horen de figuren Chronos en Kairos uit de Griekse mythologie. Chronos is de personificatie van de lineaire, meetbare tijd, die staat voor continuïteit. Kairos daarentegen is de personificatie van de gelegenheid, het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen. De tijd van het gevoel; de innerlijke, subjectieve tijd.’’

Waarom is er behoefte, en urgentie, aan maatschappelijke en culturele vernieuwing?

Onze wereld is op dit moment in een sneltreinvaart aan het veranderen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de opkomst van technologie met als gevolg het verdwijnen van banen, het ontstaan van nieuwe banen, inkomensongelijkheid en de veranderende verhoudingen tussen de overheid en burgers. Door al deze veranderingen is het onmogelijk om antwoorden op ingewikkelde vraagstukken te geven vanuit een traditioneel oogpunt. Door cross-over samenwerkingen tussen verschillende disciplines en sectoren te maken kunnen culturele, sociale en economische vernieuwingen worden gerealiseerd.

Al eeuwenlang wordt er gefilosofeerd over de innerlijke-tijd. Deze tijd is het uitgangspunt van mijn project. Hoe kan ik de innerlijke wachttijd, de ervaren tijd, voor gedupeerden verkorten? Door het probleem van de wachttijd te erkennen? Door de tijd productiever te maken? Door het geheel inzichtelijker te maken? Deze vragen beantwoord ik in mijn onderzoek en de omvang van het probleem in de praktijk. Ik ben bezig met een onderzoek naar de samenhang van kloktijd en de innerlijke wachttijd. Het onderzoek is breed opgezet en loopt momenteel onder vluchtelingen, ziekenhuispatiënten (fig.1) en sollicitanten. Het onderzoek is bewust breed van opzet zodat hiermee spoedig de urgentie van dit probleem in vele sectoren op de kaart gezet kan worden.

Blog Anne

Mijn droom en hoe draagt de Master Crossover Creativity bij aan het realiseren van mijn droom?

Door de master kijk ik niet alleen vanuit creativiteit naar de ‘problemen om ons heen’. Ik heb een meer professionele blik gekregen en neem het cultureel ondernemerschap serieus.  De opleiding heeft me laten inzien wat de sociaal maatschappelijk waardes zijn van mijn project. Ik hou me bezig met vragen zoals: Wat is het belang van cross-overs voor de toekomst? Wat is mijn waarde binnen deze cross-over? Wat is de waarde voor potentiële stakeholders en wie hebben er belang bij mijn onderzoek? Hierdoor heb ik in korte tijd een nieuwe visie ontwikkeld op de maatschappij en mijn positie daarin.

Waarom is het belangrijk dat we elkaar stimuleren en blijven voeden met nieuwe inzichten, denkwijzen en visies?

Zoals ik eerder al aangaf is de wereld in sneltreinvaart aan het veranderen en dat is ook de reden dat wij onszelf en onze visie moeten blijven ontwikkelen en vernieuwen. Ik ben van mening dat ‘Out of the box’ denken helemaal niet bestaat. Met het denken buiten de vertrouwde box verblind je je huidige ‘box’ namelijk met een andere ‘box’ en ben je een nieuw denkkader aan het scheppen. Zo creëer je een nieuwe visie die de mogelijkheid geeft tot het bedenken van nieuwe oplossingen.

Wat is jouw relatie of fascinatie met het thema ‘Aandacht’ vanDURF! Magazine?

Wachten doen we ons hele leven. Wachten wordt als negatief ervaren wanneer je afhankelijk bent van anderen, van hun timing en planning. Op dat moment sta je verplicht stil terwijl je graag vooruit wilt. Deze wachttijd wordt ervaren als loze tijd. In de loze tijd gebeurt niets en wordt door de gedupeerden dikwijls gezien als een gebrek aan aandacht: ze zijn nog niet ‘aan de beurt’ dus staan ze stil in de ‘loze tijd’. Het thema Aandacht sluit daarom naadloos aan bij mijn project ‘Koester de wachttijd’. Ik geef met mijn project het ‘probleem’ wachten de aandacht die het verdient.

Wat versta jij onder het thema ‘Aandacht’ van DURF! Magazine?

We hebben tegenwoordig steeds minder aandacht. Aan aandacht voor anderen, maar ook voor onszelf.  Aandacht is veranderd door de komst van technologie, dit is niet per definitie verkeerd. Het biedt ook nieuwe mogelijkheden en inzichten. Ik neem de on – & offline wereld mee in mijn onderzoek en ontwerp. Door te denken vanuit een nieuw denkkader creëer je een nieuwe visie die de mogelijkheid geeft tot het geven van nieuwe oplossingen! Met mijn volle aandacht!

Wil je mijn project blijven volgen of heb je een visie die je met mij zou willen delen? Schroom niet om mij te benaderen op LinkedIn!

Blog Comments

Super interessant onderwerp.
Duidelijk geschreven
Wil het graag verder volgen.

Dank voor je reactie José! En super dat je Anne blijft volgen.

Hallo Jose,
Bedankt voor je leuke reactie!
Ik ga vanaf nu regelmatig updates m.b.t. dit project plaatsen op mijn LinkedIn pagina zodat de voortgang voor iedereen te volgen is.
>>> https://www.linkedin.com/in/annevanturnhout/

Leave a Reply to José vd Pol Cancel Reply

Verplichte velden